1 Mayıs’ın Anarşist Kökeni

1 Mayıs’ın neden Uluslararası İşçiler Günü olduğunu ve neden kutlamamız gerektiğini pek fazla bilen yok. Herşey yüzyıldan fazla bir süre önce, Amerikan Emek Federasyonu’nun “sekiz saat 1886 Mayıs’ının 1’i itibariyle yasal günlük çalışma süresi olmalıdır” ifadelerini taşıyan tarihsel önergeyi kabul etmesi ile başladı. Bu günün öncesindeki aylarda, binlerce işçi daha kısa [çalışma] …

YAZININ TAMAMINI OKU

Marks ve Anarşizm – Rudolf Rocker

Birkaç yıl önce, Friedrich Engels’in ölmesinin hemen ardından, Marksist topluluğun önde gelen üyelerinden birisi olan Bay Eduard Bernstein dikkate değer bulgularıyla meslekdaşlarını şaşkına çevirdi. Bernstein, materyalist tarih yorumunun, Marksist artı değer ve sermayenin yoğunlaşması kuramının doğruluğu hakkındaki kuşkularını kamuoyuna açıkladı. Diyalektik yönteme saldıracak kadar ileri giderek eleştirel bir sosyalizmden …

YAZININ TAMAMINI OKU

Anarşizm Üzerine – Noam Chomsky (1970)

Anarşizme sempati duyan bir Fransız yazar, 1890’da, “Anarşizm hayli güçlü bir koruyucu zırha sahip; tıpkı bir kitabın sayfaları gibi, kendi can düşmanlarından daha da yıkıcı olanların eylemleri de dahil olmak üzere, her şeye karşın varlığını sürdürüyor” diye yazıyordu (01). Bugüne değin, “anarşist” olarak nitelendirilen pek çok düşünce ve eylem tarzı …

YAZININ TAMAMINI OKU

Anarşi ve Futbol

Zapatista bölgesindeki, Aguascalientes’de, iki uzun ahşap yatakhanenin arasında, ağı olmayan, bel vermiş direklerden oluşan kalelerle futbol oynadık. Top sık sık binaların çatısına gidiyordu. Böyle olunca top taca çıkmış sayılmıyor, top yuvarlanıp geliyor ve saçakların altında topu kapma mücadelesi sürüyordu. Çılgın anlardı, gerçek değil gibiydi, çünkü benim gibi ziyaretçilere yabancı gelen …

YAZININ TAMAMINI OKU

Anarşister Milli Kurtuluş Mücadelelerine Karşı Mıdır?

ANARŞİSTLER MİLLİ KURTULUŞ MÜCADELELERİNE KARŞI MIDIR? Anarşistler milliyetçiliğe karşı olmakla beraber (bakınız bir önceki kısım), bu onların milli kurtuluş mücadelelerine kayıtsız kalacakları anlamına gelmez. Tam tersine. Bakunin’in sözleriyle, “Kendimi daima tüm baskı altındaki anayurtların vatanseveri olarak hissetmişimdir. … Milliyet [nationality], … tüm gerçek ve zararsız olgular gibi genel kabul talebi hakkı olan tarihsel, …

YAZININ TAMAMINI OKU

Savaş! – Peter Kropotkin(1916)

Şu anda Avrupa tarafından sergilenen dehşetli manzara fazlasıyla acıklı, ancak bununla beraber de özellikle eğitici. Bir yanda diplomatlar ve saray mensupları, yaşlı kıtamızın havası barut kokmaya başladığında artış gösteren bir canlılıkla oraya buraya koşuşturuyorlar. Anlaşmanın fiyatını belirleyecek olan insan sığırlarının miktarı üstündeki pazarlıklarla ittifaklar yapılıyor, bozuluyor. “Meclisinizin bizi desteklemesi …

YAZININ TAMAMINI OKU

Vatanseverlik, Özgürlüğe Karşı Bir Tehdit – Emma Goldman(1911)

Vatanseverlik nedir? Bir kişinin doğduğu topraklara, çocukluğunun anıları ve umutlarının, hayallerinin ve özlemlerinin bir arada toplandığı yere duyduğu sevgi midir? Çocuksu bir naiflikle, bulutların akışını seyrettiğimiz ve kendimizin de neden öylesine yumuşakça uçamadığımızı merak ettiğimiz yer midir? Milyarlarca parlayan yıldızı sayıp, ruhlarımızın derinliklerine işleyen “gözümüzün nuru mu”? Kuşların müziğini …

YAZININ TAMAMINI OKU

Paris Komünü – Peter Kropotkin(1880)

Orjinal ingilizce hali, 20 Mart 1880’de Le Révolté’de yayınlanan fransızca orjinaline dayanarak 1895’de Freedom Broşürü olarak yayınlandı (sayı 2, London, W. Reeves). I. Komünün Sosyalist Evrim İçindeki Yeri II. Komün Nasıl Gerçek Amacını Farkedemedi ve Yine de Bu Amacı Dünyanın Önüde Koydu III. Komünün Modern Sosyalizm Açısından Öğrettikleri Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar […]

YAZININ TAMAMINI OKU

Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi – Mihail Bakunin(1871)

“Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi” (17) Bakunin’in “Kamçılı Germen İmparatorluğu ve Toplumsal Devrim” adlı önemli çalışmasının ikinci bölümüne giriş yazısıdır. 1871 Paris Komünü, sosyalist hareketin tarihinde bir dönüm noktası, sosyalist teoriye hak ettiği değeri kazandıran canlı bir örnek ve çarpıcılığı hala da tartışılmakta olan son derece de heyecan verici bir …

YAZININ TAMAMINI OKU

Anarşizm ve Sovyetizm – Rudolf Rocker

Okuyucu belki de yukarıdaki başlıkta bir hata bulduğunu ve sovyet sistemi ile proletarya diktatörlüğünün aynı şey demek olduğunu düşünebilir? Hayır. Bu ikisi tamamen birbirini tamamlar olmak bir yana, birbirlerini tamamen dıştalayan, tamamıyle farklı iki düşüncedir. Ancak sağlıksız bir parti mantığı ortadaki bu uzlaştırılamaz şeyleri eritip bir potada birleştirebilir. “Sovyetler” düşüncesi, sosyalizmin …

YAZININ TAMAMINI OKU